Kỳ Bí là gì?

Nội dung thường tập trung vào những đối tượng siêu nhiên hoặc hiện tượng siêu hình (phi vật thể), ngoài tầm giải thích của con người hiện nay mà mới chỉ được giả thuyết chưa rõ ràng theo một số cách khác nhau..

Truyện Kỳ Bí

Liệp Võng (Dịch)

Liệp Võng (Dịch)

Số Chương: 2

Nơi Đây Anh Chờ Em

Nơi Đây Anh Chờ Em

Số Chương: 104 (Full)

Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

Số Chương: 742

Galaxy Gentleman

Galaxy Gentleman

Số Chương: 1

Vì Em Mà Đến

Vì Em Mà Đến

Số Chương: 14

Cấm Luật

Cấm Luật

Số Chương: 17 (Full)

Anh Trai VS Em Gái

Anh Trai VS Em Gái

Số Chương: 34

Tặc Đảm

Tặc Đảm

Số Chương: 461 (Full)

Đại Niết Bàn

Đại Niết Bàn

Số Chương: 958 (Full)

Thiên Khải Chi Môn

Thiên Khải Chi Môn

Số Chương: 50

Siêu Phẩm Tướng Sư

Siêu Phẩm Tướng Sư

Số Chương: 55

Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ

Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ

Số Chương: 111 (Full)

Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

Số Chương: 235 (Full)

Cưới Ma

Cưới Ma

Số Chương: 71 (Full)