Quan Trường là gì?

Cốt truyện chủ yếu tập trung vào những việc tranh đấu quyền lực trong chốn quan trường ở bối cảnh cổ đại hoặc hiện đại

Truyện Quan Trường

Nơi Đây Anh Chờ Em

Nơi Đây Anh Chờ Em

Số Chương: 104 (Full)

Vua Bóng Đêm

Vua Bóng Đêm

Số Chương: 4

Vĩnh Trấn Tiên Ma

Vĩnh Trấn Tiên Ma

Số Chương: 100

Anh Trai VS Em Gái

Anh Trai VS Em Gái

Số Chương: 34

Endless Love

Endless Love

Số Chương: 9 (Full)

Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Số Chương: 9 (Full)

Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Số Chương: 10 (Full)

Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

Số Chương: 1075

Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối

Số Chương: 878 (Full)

Tỷ Phu Vinh Dự

Tỷ Phu Vinh Dự

Số Chương: 204 (Full)

Say Mộng Giang Sơn

Say Mộng Giang Sơn

Số Chương: 1350 (Full)

Quan Thanh

Quan Thanh

Số Chương: 739 (Full)

Cao Quan

Cao Quan

Số Chương: 660 (Full)