Thám Hiểm là gì?

Nội dung tập trung vào việc khám phá những vùng đất chưa được biết tới.

Truyện Thám Hiểm

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Số Chương: 59 (Full)

Ngân Hà Đế Đạo

Ngân Hà Đế Đạo

Số Chương: 7

Siêu Chiến Hạm

Siêu Chiến Hạm

Số Chương: 156

Trùng sinh thành Nobita

Trùng sinh thành Nobita

Số Chương: 25

Thần Linh Thánh Chủ

Thần Linh Thánh Chủ

Số Chương: 12

NGÂN HÀ ĐẾ ĐẠO.

NGÂN HÀ ĐẾ ĐẠO.

Số Chương: 2

Vĩnh Trấn Tiên Ma

Vĩnh Trấn Tiên Ma

Số Chương: 100

THANH TRỪNG

THANH TRỪNG

Số Chương: 2

Tôi, Là Nhà Giả Kim

Tôi, Là Nhà Giả Kim

Số Chương: 1

Tầm Mộ Bút Ký

Tầm Mộ Bút Ký

Số Chương: 16

Cái Thế Thần Phong

Cái Thế Thần Phong

Số Chương: 2

Trò Chơi Của Thần

Trò Chơi Của Thần

Số Chương: 4

Sinh mệnh bất diệt

Sinh mệnh bất diệt

Số Chương: 4

Thần Kiếm Sĩ

Thần Kiếm Sĩ

Số Chương: 6

Viễn Cổ Hành

Viễn Cổ Hành

Số Chương: 108 (Full)