Tiên Hiệp là gì?

Truyện tiên hiệp thường kể về con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn và khám phá thế giới tu tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Truyện Tiên Hiệp