Viễn Tưởng là gì?

Truyện thường có bối cảnh tương lai, kì ảo.

Truyện Viễn Tưởng

Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

Số Chương: 14 (Full)

Bệnh Chữa Rồi

Bệnh Chữa Rồi

Số Chương: 77 (Full)

Thu Phục Bảo Bối!

Thu Phục Bảo Bối!

Số Chương: 53

Định Lý Pitago

Định Lý Pitago

Số Chương: 14 (Full)

Vì Em Mà Đến

Vì Em Mà Đến

Số Chương: 14

Mạo Hiểm Vị Diện Thế Giới

Mạo Hiểm Vị Diện Thế Giới

Số Chương: 253 (Full)

Không Có Kiếp Sau

Không Có Kiếp Sau

Số Chương: 274 (Full)

Kho Dữ Liệu

Kho Dữ Liệu

Số Chương: 129

Tây Du Ký

Tây Du Ký

Số Chương: 100 (Full)

Tuyết Đen

Tuyết Đen

Số Chương: 18 (Full)

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Số Chương: 101 (Full)

Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Số Chương: 53 (Full)

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Số Chương: 357 (Full)

Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Số Chương: 43 (Full)