X-rate là gì?

Thể loại Sắc hiệp nặng 18+, trong truyện có những cảnh người lớn cấm con nít đọc.

Truyện X-rate

Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Số Chương: 3 (Full)

Cố Tạ

Cố Tạ

Số Chương: 4 (Full)

Kiều Kiều Sư Nương

Kiều Kiều Sư Nương

Số Chương: 898

Ngự Nữ Tâm Kinh

Ngự Nữ Tâm Kinh

Số Chương: 133 (Full)

Cuồng Long Chưởng

Cuồng Long Chưởng

Số Chương: 4 (Full)

Sống Cùng Vạn Tuế

Sống Cùng Vạn Tuế

Số Chương: 830 (Full)

Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Số Chương: 9 (Full)